Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

ಮುನಿರಾಜು ಎಸ್.ಬಿ. - ನಿರುತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು : 2012 - 308 p, ; 22 cm.

Item type Checkouts: 5 Place hold
ಸಮಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ.

ಪ್ರದೀಪ ಎಂ.ಪಿ. - ನಿರುತ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು : 2019 - 272 p, ; 22 cm.

Item type Checkouts: 4 Place hold
ವ್ಯಕ್ತಿತಗತ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯದ ಪರಿಚಯ.

ರೆಡ್ಡಿ ಗಂಗಾಧರ ಎನ್. - ನಿರುತ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು : 2017 - 160 p, ; 22 cm.

Item type Checkouts: 3 Place hold
ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ.

ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ.ಆರ‍್. - ನಿರುತ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು : 2020 - 336 p, ; 22 cm.

Item type Checkouts: 3 Place hold
ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ.

ಸೋನಕಾಂಬಳೆ ರಮೇಶ ಎಂ. - ನಿರುತ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು : 2020 - 304 p, ; 22 cm.

Item type Checkouts: 3 Place hold
ಬುದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ

ಜವರಯ್ಯ.ನ.ಮ.ಡಾ - ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು : 1999 - 303 p. ; 22cm.

Item type Checkouts: 2 Place hold
ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮಂಗಳಾ.ಡಿ - ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಬೆಂಗಳೂರು : 2018 - 328 p. ; 21cm

Item type Checkouts: 2 Place hold
ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನನೆ.

ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ.ಆರ‍್ - ನಿರುತ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು : 2018 - 490 p, ; 24 cm.

Item type Checkouts: 2 Place hold
Experiments in Polymer Science

Hundiwale.G.D - New Age International (P) Limited, New Delhi : 2009 - 184 p. ; 23cm.

Item type Checkouts: 2 Place hold
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ /

ಕುರಿಯನ್, ಜಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಪರಾಖ್ ಬಿ. ಎಸ್. - ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು : 1969 - xxiii, 255 ಪು. : 25 ಸೆಂ. ಮೀ.

Item type Checkouts: 1 Place hold

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Website counter

Powered by Koha